เกี่ยวกับบริษัท
           บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (SSMT) ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพประมาณ 180 กิโลเมตร
           SSMT จัดตั้งขึ้นในปี 2550 ในฐานะของบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Dunlop Sports Co. Ltd. กับบริษัท Capital Point Asia Ltd. ซึ่งเป็น Holdings Company ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหลักสำคัญคือ Yuan Chi Group และบริษัท Grand Sports จำกัด  เพื่อรักษาฐานการผลิตลูกเทนนิสที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุน และการปรับปรุงกำลังการผลิต SSMT ได้ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตลูกเทนนิสจากบริษัท Vega Balls Manufacturing จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Yuan Chi Group และ บริษัท Grand Sports จำกัด
ธุรกิจของ SSMT
           Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตลูกเทนนิส ประเภท ที่มีแรงอัด (Pressurized), ไร้แรงอัด (Pressureless) และลูกบอลยางเพื่อการส่งออก โดยได้รับการ อนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) โดยทำการผลิตสินค้า ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดความต้องการของลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า
           ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตขึ้นสอดคล้องและได้รับการ รับรองจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation, ITF) ตามข้อกำหนด คุณลักษณะของลูกเทนนิส ซึ่ง ITF ให้การรับรอง
           การรับรองผลิตภัณฑ์โดย ITF จะแสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ของลูกเทนนิสที่บริษัทผลิตขึ้น ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงเห็นคุณค่า และประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานของ กระบวนการผลิตลูกเทนนิสที่ได้รับการรับรอง
เป้าหมายของบริษัท
           - ใช้ศักยภาพเฉพาะตัวและของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
           - มุ่งเน้นเรื่องการประกันคุณภาพ
           - บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
           - สร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระยะยาวกับลูกค้า
           - เป็นผู้ผลิตลูกเทนนิสชั้นหนึ่งของโลก
Copyright 2008 SRIXON SPORTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.